Wąż hydrauliczny – co to takiego

 

W hydraulice siłowej istotny element stanowi również wąż hydrauliczny. Służy on sterowaniu cieczą, a także użyteczny jest do przenoszenia jej mocy. Stanowi jednak on znaczną mniejszość w porównaniu do tych węży, które przeznaczone są do transportowania cieczy.

Węże hydrauliczne nie są przeznaczone jedynie do cieczy

węże hydrauliczneSwoje zastosowanie znajdują również w transportowaniu gazów. Węże wykorzystywane w hydraulice siłowej wykonane są najczęściej z materiału jednocześnie giętkiego, jak i wytrzymałego. Idealnie do tego nadaje się guma, która posiada dokładnie te właściwości. Według podstawowego podziału węże hydrauliczne można podzielić na grupy ze względu na różnorodność pokrywającego ich od strony zewnętrznej materiału. Z tego względu wyróżnia się węże z oplotami tekstylnymi, węże z oplotami z drutu stalowego, a także węże z oplotami spiralnymi z drutu stalowego. Ich wielkość, tak samo jak zakuć hydraulicznych, podaje się w szerokości średnicy wyrażonej w calach. Co stanowi kolejne podobieństwo do zakuć, szerokość węży poddana jest zarówno europejskiej, jak i amerykańskiej standaryzacji, ułatwiającej handel nimi poza granicami kraju. Za maksymalną temperaturę cieczy, do jakiej można używać węże hydrauliczne, uważa się +100 stopni Celsjusza. Jednocześnie jednak przyjmuje się, że węże przeznaczone do masowej produkcji sprawnie i długofalowo działają w temperaturze, która nie przekracza 70 stopni Celsjusza. Istnieje oczywiście możliwość zamówienia tego elementu i wyprodukowania go tak, by można go było przeznaczyć do wykorzystania przy dużo wyższych temperaturach. 

Instalacja takiego węża jest niezwykle prosta i szybka. Dodatkowo, w internecie znajdują się opisy montażu wraz z rysunkowymi schematami pomagającymi we właściwym montażu.   

Inne informacje można znaleźć na https://k-h.pl