System dozowania substratów w fabryce

W przypadku procesów zachodzących w przemyśle bardzo ważną kwestią jest powtarzalność. To właśnie ten parametr sprawia, że wytwarzany produkt jest takiej samej jakości jak ten wytworzony w poprzedniej partii. Wszystko to skutkuje zapewnieniem odpowiedniej jakości jeśli chodzi o końcowy wyrób.

Dozowanie odpowiednich dawek przy pomocy układów automatyki

systemy dozująceZapewnienie powtarzalności oraz wydajności procesu spoczywa na osobach odpowiedzialnych za planowanie produkcji czy park maszynowy. W przypadku skomplikowanych procesów bardzo ważną instalacją są systemy dozujące, które dostarczają odpowiedniej ilości półproduktów do miejsca gdzie zachodzi proces. Oprócz tego bardzo często systemu dozujące są połączone z maszynami odpowiedzialnymi za mieszanie substratów. Odpowiednia dawka danej substancji jest niezbędna zważywszy na wcześniej wspomnianą powtarzalność oraz jakość produkcji. Nietrudno wyobrazić sobie sytuację, w której przykładowo większa ilość barwnika dodanego podczas dozowania skutkuje uzyskaniem innej barwy niż była zamierzona pierwotnie. Jest to niedopuszczalne. W każdym zakładzie pracy istnieją bowiem sekcje, które kontrolują jakość wytwarzanych wyrobów. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uchybień czy nieścisłości produkt taki jest cofany lub utylizowany. Wpływa to w zasadniczy sposób na kondycję finansową przedsiębiorstwa. Rozwiązaniem tego problemu są bieżące kontrole oraz diagnostyka wszelkich problemów, które mogą powstać podczas dozowania substancji.

W wyniku bieżącej diagnostyki oraz zmian ustawień maszyn możliwe jest rozwiązanie problemu bez konieczności zatrzymywania procesu produkcyjnego. Jak widać systemy dozujące spełniają ważną rolę jeśli chodzi o zapewnienie odpowiedniej jakości wytwarzanego produktu oraz ciągłości procesu. Zawsze należy w odpowiedni sposób skalibrować czujniki oraz zaprogramować sterowniki, które odpowiadają za sposób dozowania substratów.