Przemysłowe maski ochronne

W zakładach pracy, wiele stanowisk było objętych podwyższonym stopniem zagrożenia, i na takich stanowiskach konieczne było stosowanie dodatkowych elementów stroju ochronnego. Zwłaszcza w zakładach chemicznych było to częstym przypadkiem, i oprócz chemioodpornych butów, stosowano tam maski ochronne.

Pełnotwarzowe maski robocze

polecane maski pełnotwarzoweW najbardziej szkodliwych stanowiskach pracy używano masek pełnotwarzowych które, jak wskazywała nazwa, chroniły nie tylko drogi oddechowe, ale również zapobiegały przedostaniu się substancji szkodliwych do oczu. Same maski bardzo często były wzorowane na aparatach tlenowych, używanych przez służby ratownicze lub wojsko, choć nie posiadały one własnego źródła tlenu. Najbardziej polecane maski pełnotwarzowe zapewniały bardzo dużą ochronę twarzy przed uderzeniami, a materiał z jakiego wykonana była powierzchnia maski i szyba były odporne na działanie substancji żrących. Maski te wyposażone były w filtry powietrza, które skutecznie zatrzymywały wszystkie substancje szkodliwe o małym i średnim stężeniu, a w standardowych warunkach na miejscu pracy, jeden filtr mógł być bezpiecznie wykorzystywany przez tydzień, po czym musiał być wymieniony na nowy. W razie jakiegokolwiek uszkodzenia szyby, użytkownik nie był od razu narażony na działanie szkodliwych oparów, gdyż dolna część maski była oddzielona od wewnętrznej części szyby tak, by nawet po uszkodzeniu, maska dalej spełniała swoje zadanie tak samo dobrze.

Maski te miały bardzo dużą możliwość regulacji, pozwalającą na dopasowanie ich do kształtu i rozmiaru każdego użytkownika. Dobrze dopasowana maska całkowicie uniemożliwiała przedostanie się jakichkolwiek substancji szkodliwych pod powierzchnię, ale również była wygodna, i nie przeszkadzała w wykonywaniu pracy.