Program do ewidencji czasu pracy pracowników

Ewidencja czasu pracy to przede wszystkim ustalenie harmonogramu pracy pracowników w okresie miesiąca, który polega na określeniu przepracowanych godzin. Przy tym należy za każdym razem rejestrować obecność pracownika lub jego nieobecność w pracy. Należy również zwrócić uwagę na przepracowane godziny nocne oraz dni świąteczne, jak i ustalenie ilości nadgodzin. Jak najlepiej jest prowadzić taką ewidencję? 

Jak prawidłowo liczyć czas pracy pracowników?

program do ewidencji czasu pracyEwidencją nazywamy prowadzenie odpowiedniej i oddzielnej kartoteki każdego pracownika w okresie jego zatrudnienia w firmie, która opisuje jego każdy dzień spędzony w firmie. Cala kartoteka jest grupowana w miesięczne karty, które przedstawiają rozliczenie godzin danego pracownika w okresie pełnego miesiąca. Najczęściej wykorzystywane są do tego specjalne programy, które umożliwiają harmonogramowanie i rozliczanie godzin pracy w systemie zmianowym, który uwzględnia pracę w godzinach nocnych, nadliczbowych i świątecznych. Specjalny program do ewidencji czasu pracy pozwala na kontrolę harmonogramów pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy. Dodatkowo program ten jest zintegrowany z systemem płacowym, księgowym i produkcyjnym co umożliwia rozliczenie czasu pracy pracowników bezpośrednio produkcyjnych na podstawie kart pracy. System ten jest również komunikacyjny i łączy się przez internet między jednostkami, a biurem co pozwala na naniesienie obecności pracowników w danej jednostce, co jest o wiele szybszym rozwiązaniem. 

Harmonogram pracy powinien być przygotowywany imiennie i indywidualnie dla każdego pracownika, ponieważ jest on podstawą do ustalenia i rozliczenia wszystkich przepracowanych przez niego godzin. Specjalny program rejestrujący godziny pracy pracowników został zaprojektowany tak, aby jak najbardziej ułatwić w nim pracę. Dlatego coraz więcej pracodawców decyduje się na jego kupno.