Nowoczesne sposoby monitorowania telefonów

Nałożenie monitorowania na osoby w trakcie postępowania lub dochodzenia detektywistycznego nie jest wykonywane lekką ręką. Zazwyczaj owa procedura jest wykorzystywana wyłącznie w momencie w którym wszystkie inne metody pozyskiwania informacji nie przynoszą skutku, lub też monitoring wymagany jest do zachowania skuteczności pozostałych działań.

Metody monitorowania rozmów telefonicznych

monitoring telefonuOsoba monitorowana może bowiem próbować powiadomić osoby trzecie o postępowaniu, lub przekazywać informacje niezbędne do prowadzenia sprawy. Monitoring telefonu jest więc używany rzadko, aczkolwiek zawsze w sytuacji priorytetowej, gdyż na ogół jest to bardzo skuteczna metoda pozyskiwania informacji. Monitorowanie rozmów telefonicznych jest możliwe dzięki zastosowaniu aplikacji podsłuchowych, jeśli docelowe urządzenie jest nowoczesnym telefonem mobilnym, lub też fizycznych urządzeń podsłuchowych, montowanych w samym urządzeniu. Programy podsłuchowe i aplikacje monitorujące różnią się od siebie możliwościami, aczkolwiek z racji iż mogą być wprowadzone do urządzenia niezauważalnie, z pomocą operatorów sieci komórkowych, jak również należą do bardzo trudnych do wykrycia i usunięcia, są stosowane znacznie częściej niż podsłuchy elektroniczne. Te ostatnie muszą być fizycznie zamontowane w telefonie, niemal zawsze stacjonarnym, i wymagają otrzymania pozwolenia na wejście do posesji osoby obserwowanej od funkcjonariuszy policji nadzorujących przebieg postępowania.

Podsłuchy mogą być całkowicie pasywne i wyłącznie nagrywać rozmowy na wyznaczonym nośniku, lub też umożliwiać aktywne odsłuchiwanie przebiegu rozmowy w trakcie jej trwania. Nowocześniejsze i bardziej rozbudowane podsłuchy umożliwiają również poznanie lokalizacji monitorowanego urządzenia oraz dostęp do danych sprzętowych.