Nowoczesne biologiczne oczyszczanie ścieków

 

Biologiczne oczyszczanie ścieków jest ważnym i integralnym etapem systemu oczyszczania ścieków i oczyszcza ścieki pochodzące z budynków mieszkalnych lub przemysłowych. Jest często nazywane procesem oczyszczania wtórnego, który służy do usuwania wszelkich zanieczyszczeń, które pozostały po pierwotnym oczyszczeniu.

Procesy oczyszczania ścieków

biologiczna oczyszczalnia PoznańObróbka chemiczna ścieków wykorzystuje substancje chemiczne do reagowania z zanieczyszczeniami obecnymi w ściekach i gdzie jako oczyszczanie biologiczne wykorzystuje mikroorganizmy do degradacji zanieczyszczeń ścieków. Zabieg ten opiera się na bakteriach, nicieniach, glonach, grzybach, pierwotniakach do rozkładania niestabilnych odpadów organicznych przy użyciu normalnych procesów komórkowych do stabilnych form nieorganicznych. W oparciu o ten proces biologiczne oczyszczanie ścieków jest głównie podzielone na dwa typy biologiczne oczyszczanie tlenowe (w obecności tlenu) oraz biologiczne oczyszczanie beztlenowe (przy braku tlenu). Aerobowe oczyszczanie ścieków to proces biologiczny, który odbywa się w obecności tlenu. Jest to szybka i najbardziej wydajna biologiczna obróbka odpadów, która usuwa do 98% zanieczyszczeń organicznych. Proces ten powoduje skuteczny rozkład zanieczyszczeń organicznych i daje czystszy wyciek wody niż obróbka beztlenowa. Biologiczna oczyszczalnia Poznań obejmuje wiele procesów, takich jak proces osadu czynnego, filtr ściekowy, napowietrzone laguny itp.

Rodzaj oczyszczania biologicznego wybranego do oczyszczania ścieków, zarówno tlenowego, jak i beztlenowego, zależy od wielu czynników, w tym zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska dotyczącymi jakości odprowadzania. Zabiegi biologiczne są często uzupełniane przez zabiegi obejmujące chlorowanie i filtrację węgla, a także technologie takie jak odwrócona osmoza i ultrafiltracja.