Nowelizacja przepisów dotyczących zabiegów higienicznych

 

Najważniejszym elementem prawidłowej higieny, w łańcuchu żywnościowym jest odpowiednie stosowanie zabiegów związanych z dezynsekcją, dezynfekcją oraz deratyzacją, czyli (DDD). Efektywność tych zabiegów, zapewni faktyczny wzrost poziomu bezpieczeństwa środków spożywczych, przeznaczonych do konsumpcji.

Zabiegi higieniczne na różnych etapach produkcji

dezynsekcjaWymagania w zakresie zabiegów higienicznych zostały opracowane przez specjalistyczne komisje żywnościowe i wprowadzone do przepisów Unii Europejskiej jako pakiety higieniczne. Dzięki tym pakietom, zabiegi takie jak dezynsekcja, czy deratyzacja nabrały bardziej szerokiego i profesjonalnego wymiaru. Położono większy nacisk na zapobieganie zagrożeniom niż redukowanie ich skutków. Co w efekcie, przyniosło istotny wzrost bezpieczeństwa produktu końcowego, przeznaczonego do spożycia przez konsumenta. Szczególnie istotne stało się eliminowanie zagrożeń na etapie produkcji pierwotnej, gdzie praktycznie wytwarzane są wszystkie surowce pochodzenia zwierzęcego i roślinnego. Stosowanie na tym etapie takich zabiegów jak dezynsekcja, zapobiega powstawaniu, lub rozprzestrzenianiu się zagrożeń związanych z pasożytami, wirusami lub mikroorganizmami patogennymi. Również ważne stało się opracowanie i wdrożenie istotnych procedur przedmiotowych, w przypadku produkcji pasz, chowu zwierząt i produkcji żywności. Wprowadzenie tych czynników stało się obowiązkiem, a wdrożenie procedur higienicznych nakazem chwili, kiedy to z jednej strony istnieje groźba rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych zwierząt, a z drugiej zaczynają obowiązywać nowe przepisy o uznawaniu stad za wolne od chorób odzwierzęcych.

Dlatego podejmuje się działania mające na celu przeprowadzenie wszystkich istotnych zabiegów z uwzględnieniem poszczególnych etapów i procesów, począwszy od produkcji pierwotnej, przetwórstwa, dystrybucji, magazynowania, a skończywszy na etapie konsumpcji.