Istotne aspekty podczas projektowania sieci ciepłowniczej

Sieci ciepłownicze podobnie jak sieci elektroenergetyczne mają w XXIw.  mają stanowić przede wszystkim synonim niezawodności. Społeczności krajów rozwijających i rozwiniętych kładą duży nacisk na niezawodność i szeroką dostępność takich systemów w całym państwie jako jedną z elementarnych potrzeb społeczno-socjalnych.

Ergonomiczny projekt sieci

kompleksowe projekty sieci ciepłowniczychDla przeciętnego użytkownika takiego systemu ciepłowniczego wydaje się on lapidarny. Kompleksowe projekty sieci ciepłowniczych stawiają jednak przed projektantami wiele wyzwań.  Każdy z systemów ciepłowniczych musi spełniać trzy główne zadania.  Wcześniej wspomniana niezawodność systemu jest najważniejszym zadaniem stawianym przed projektantem, który musi wziąć pod uwagę szereg czynników, które mogą kolidować z tym czynnikiem. Drugim ważnym zadaniem systemu są niskie koszty budowy i eksploracji systemu. Jest to jednoznacznie nie trywialne zadanie zmuszające osoby projektujące taki system na głęboką analizę wszystkich możliwość budowy (promieniste, promieniowe, pajęcze itd.) oraz możliwości zasilania takiego systemu. Trzecim istotnym aspektem, który nie jest na pierwszy rzut oka taki oczywisty to możliwość rozbudowy systemu. System ciepłowniczy powinien zostać zaprojektowany bardzo starannie i dając możliwość rozbudowy w jak najtańszy i jak najłatwiejszy sposób, co przy stwarza niejednokrotnie wielu problemów projektantom. Ponadto każdy dobrze zaprojektowany system musi spełniać szereg norm i wytycznych stawianych przez państwo. Bardzo ważną wytyczną jest wartość ciśnienia wody sieciowej i wynosi ona np. 1,6 MPa. Również jakość stosowanych materiałów nie jest rzeczą przypadkową. Liczą się takie parametry jak wytrzymałość czy atesty każdego z poszczególnych elementów takiego systemu.  W projekcie sieci ciepłowniczej muszą zostać uwzględnione warunki hydrogeologiczne oraz klimatyczne. Są to oczywiście parametry kluczowe. Parametry hydrotechniczne niezbędne do projektu budowlanego to poziom wód gruntowych, okresowe wahania poziomu wód czy rodzaj gruntów.

Widzimy więc iż projekty systemów ciepłowniczych muszą być bardzo obszerne i uwzględniają szereg różnych aspektów od użyteczności po koszty i ochronę środowiska. Kompleksowe projekty sieci ciepłowniczych nie są tak prostą sprawą, jakby się mogło wydawać dla zwykłego, niezorientowanego użytkownika takiego systemu.