Inseminacja krów – nasienie seksowane i dobór buhajów

W hodowli bydła standardowo nie stosuje się naturalnego zapłodnienia – główną przyczyną jest możliwość wystąpienia urazów w trakcie skoku buhaja na krowę. Podczas skoku cały ciężar ciała przenoszony jest na 2 kończyny miedniczne buhaja, a dodatkowo buhaj opiera się o miednicę krowy.

Wybór nasienia do inseminacji bydła – cechy poszczególnych ras

nasienie buhajówTo może doprowadzić do urazów w obrębie kończyn tylnych buhaja i urazów miednicy u krowy (np. złamań). Znacznie częściej stosowana jest sztuczna inseminacja, która jest o wiele łatwiejsza, a do tego można skorzystać z nasienia, które pochodzi od najlepszych buhajów z całego świata. Warto kupować nasienie ze specjalnych banków nasienia. Banki tworzą katalogi, z których można wybierać nasienie buhajów różnych ras. W ofercie znajdują się zazwyczaj nasienia pochodzące od buhajów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej (czyli popularnej w Polsce czarno-białej), ale również simentalskiej, Jersey i inne. Można wybierać nasienie buhajów w zależności od cech mięsności i mleczności. W Polsce częściej hodowane jest bydło mleczne. Rasą typowo mleczną jest bydło holsztyńsko-fryzyjskie. Do tej rasy należą odmiany czarno-biała i czerwono-biała. Rasy różnią się od siebie różnymi cechami, na które zawsze trzeba zwrócić szczególną uwagę. Każda rasa bydła ma inną wydajność mleczną, długość życia, szybkość doju. Różne są też możliwości rozrodowe ras.

Na rynku można znaleźć również nasienie seksowane. Jest to nasienie, dzięki któremu można wybierać płeć cielęcia. Można wybrać nasienie seksowane, którym zapładnia się krowy z nadzieją na uzyskanie potomstwa żeńskiego lub męskiego. Dla hodowców jest to cenna informacja – hodowcy krów mlecznych oczekują wycielenia noworodka płci żeńskiej. Wartość hodowlana buhajów opiera się na wycenie o wartość użytkową córek lub wycenie genomicznej.