Filtry do hydrauliki siłowej – ochrona układu

W układzie hydraulicznym ciesz odgrywa funkcję strategiczną. Z jej udziałem zostaje wytworzona energia, niezbędna do poruszania maszyny oraz wykonania, za jej pośrednictwem urządzenia, pracy. Aby układ działał należycie, należy zadbać o ciecz stosując odpowiednie filtry.

Filtry do hydrauliki – bezpieczeństwo oraz wydajność

ciśnieniowe filtry hydrauliki siłowejW obecnym przemyśle, sektorze budowlanym, czy górniczym, układy hydrauliczne stanowią nieodzowny element, wykorzystywany podczas konstrukcji maszyn oraz pojazdów, typu koparki, czy ciężarówki. Układy zastosowanie mają także na liniach produkcyjnych, w motoryzacji  i lotnictwie. Pełnią ważną, dla całego mechanizmu funkcję, ponieważ odpowiedzialne są za wytwarzanie oraz dostarczanie odpowiedniej ilości energii, którą maszyna zużywa do wykonywania pracy. Cały proces odbywa się poprzez tłoczenie cieczy wewnątrz układu, a następnie przekierowanie wytworzonej w ten sposób energii do siłownika. Aby cały proces przebiegał bez zastrzeżeń oraz celem zachowania wydajności układu, stosuje się ciśnieniowe filtry hydrauliki siłowej. Podczas pracy, w układzie wytwarzane jest wysokie ciśnienie, dlatego jakość cieczy odgrywa ważną rolę. Filtry ciśnieniowe montuje się bezpośrednio na zasilaniu olejem. Zapewnia to odpowiedni poziom filtracji, a ciecz oczyszczona w ten sposób spełnia wszelkie wymagania względem jakości. Proces filtracji chroni także poszczególne elementy układu przed ich uszkodzeniem. W przypadku układów pracujących bez przerwy, filtry łączone są w zespoły przełączalne.

Przemysł ciężki, rolnictwo, fabryki produkcyjne oraz wiele innych sektorów korzysta z układów hydraulicznych. W celu zapewnienia wysokiej jakości pracy maszyn, w układach wmontowane są filtry. Poprzez filtrację cieszy, maszyny pracują bez zarzutu, a poszczególne części układu są chronione przez zniszczeniem.