Czym charakteryzują się szkolenia wstępne BHP

Istnieją dwa rodzaje szkoleń związanych z bezpieczeństwem pracy. Każdy pracodawca zobowiązany jest do odbycia szkolenia BHP, a także do skierowanie na nie swoich pracowników, których zatrudnia. Szkolenie wstępne powinno być powtarzane w formie szkoleń okresowych, zazwyczaj co rok, bądź dwa lata, w przypadku niektórych branż.

Czym różnią się szkolenia wstępne od okresowych?

Pracownik zatrudniający się u nowego pracodawcy powinien przejść szkolenie wstępne z bezpieczeństwa pracy, co pozwoli na bezpieczne wykonywanie zawodu przy stosowaniu się do zasad BHP. Obowiązek zorganizowania szkolenia wstępnego, jak i okresowego spoczywa na pracodawcy, który powinien pilnować swoich pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, aby przeszli pomyślnie kurs. Każde zorganizowane szkolenie BHP powinno być powtarzane co jakiś czas, w zależności od stanowiska, na którym zatrudnia się pracownik. Szkolenie wstępne BHP dla pracowników w Warszawie jest popularną usługą, która świadczona jest przez wykwalifikowanych pracowników, którzy mają odpowiednią wiedzę i umiejętności. Szkolenie BHP powinno odbywać się w czasie pracy pracownika i jest kosztem, który ponosi pracodawca. Pracownik więc nie musi dodatkowo płacić za możliwość uczestnictwa w zorganizowanym szkoleniu, dodatkowo nie musi martwić się o jego termin, gdyż wszystkie formalności ustalane są przez pracodawcę. W przypadku szkolenia, które ma odbyć się w dniu wolnym pracownika, pracodawca ma obowiązek oddania jednego wolne dnia pracownikowi.

Szkolenie wstępne BHP dla pracowników w Warszawie jest więc obowiązkiem dla wszystkich pracowników, którzy zatrudnieniu są niezależnie od okresu czasu trwania umowy. Wszystkie koszty organizacji szkolenia spoczywają na pracodawcy, który powinien zapewnić dogodny termin dla pracownika.