Badania niszczące -próby łamania złącz spawanych

Podczas procesu spawania w wyniku działania wysokich temperatur dochodzi do przemian termicznych osłabiających, czasem dość znacznie, wytrzymałość spawanych materiałów. Zależy w głównej mierze od wyboru metody spawania, ale nie tylko.

Łamanie złącz spawanych-diagnostyka wytrzymałości

próba łamania złącz spawanychW procesach spawalniczych najczęstszym kryterium, jakie jest stosowane, to wytrzymałość spojenia i materiału otaczającego spoinę. Wpływ na wytrzymałość mają czynniki takie, jak: koncentracja i ilość dostarczanej energii, to, jakie materiały są łączone, materiały, z jakich wykonane są elektrody lub topniki, projekt i geometria połączenia, a także połączenia pomiędzy wyżej wymienionymi czynnikami. Próba łamania złącz spawanych to złamanie próbki w miejscu połączenia w celu zbadania tego przełomu. Wykonywane są oględziny miejsca przełamania, dokonuje się nieuzbrojonym okiem, albo przy pomocy przyrządów optycznych takich jak lupa, bądź nawet mikroskop. Przy pomocy tych oględzin określa się parametry pęknięcia spoiny takie, jak pęknięcia, pęcherze, przyklejenia, braki przetopu i wtrąceń. Określa się również w przybliżeniu plastyczność wykonanego połączenia spawalniczego. Dla uzyskania jak największej elastyczności spawu, stosowane są nowe metody, prócz najbardziej popularnych MIG/MAG, mianowicie metoda TIME i TIME Twin. To metody, o tak zwanej wysokiej wydajności (osiąga się tu prędkość spawania dużo wyższą od metod tradycyjnych), pozwalają na uzyskiwanie lepszych wyników podczas prób niszczących podwyższając znacznie parametr elastyczności złącza spawanego.

Łączenie materiałów poprzez ich miejscowe stopienie i zestalenie to metoda niezbędna w większości procesów technologicznych w przemyśle. Jakość złącz musi być badana, by określać parametry i dobierać optymalne metody spawania.